animate Ongaku Kan in BANGKOK

เตรียมตัวพบกันได้กับคุณ อาโออิ โชตะ ตัวจริงที่จะมาพร้อมกับ animate-kun

สำหรับการถ่ายทำรายการพิเศษ animate Ongaku Kan ภายในประเทศไทยเป็นครั้งแรก

 

เงื่อนไขการเข้าร่วม
เมื่อซื้อสินค้าภายในร้าน 2,000 บาทขึ้นไปต่อ 1 การคิดเงิน (หลังหักส่วนลด) สามารถรับบัตรเข้าร่วมกิจกรรม 1 ใบ
กรุณาแจ้งความประสงค์กับพนักงานตอนชำระเงินว่าต้องการเข้าร่วมอีเวนท์ animate Ongaku Kan
(กรุณาเตรียมบัตรประชาชนหรือพาสปอร์ตมาเพื่อยืนยันตัวตน พนักงานจะทำการกรอกชื่อลงในบัตรเข้าร่วมกิจกรรม)
**ผู้ที่ประสงค์จะเข้าร่วมกิจกรรม จะต้องเป็นผู้มารับบัตรด้วยตนเองเท่านั้น**
 ระเบียบสำหรับผู้ที่ได้เข้าร่วมชมการถ่ายทำ (27 มกราคม 2561 เวลาเริ่มโดยประมาณ 17:00น.)
1. ในวันงานจะมีการตรวจสอบเอกสาร(บัตรประชาชนหรือพาสปอร์ต)เพื่อยืนยันตัวตนก่อนเข้าร่วมงาน ไม่สามารถโอนหรือขายสิทธิ์ให้กับผู้อื่นได้
2. ในกรณีที่มาหลังเวลาเริ่มถ่ายทำไปแล้ว จะไม่สามารถเข้าร่วมได้จนกว่าการถ่ายทำจะจบลง
3. ห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มเข้าบริเวณงาน
4. กรุณาปิดและงดใช้เครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ์ที่มีเสียงทุกชนิดตลอดเวลางาน
5. กรุณาอย่าพูดคุยหรือส่งเสียงรบกวนในขณะถ่ายทำ
6. เมื่อการถ่ายทำเริ่มต้นขึ้นแล้ว จะไม่สามารถเข้าออกจากบริเวณงานได้
7. ผู้ที่มีความประสงค์จะมอบของขวัญกรุณาติดต่อที่จุดรับของขวัญก่อนหรือหลังเวลากิจกรรม

*ที่นั่งมีจำนวนจำกัด
**สินค้าที่ไม่ร่วมรายการ: บัตรชมการแสดง 「TSUKISTA. Memorial Tour 2018 in TAIPEI」


animate Ongaku Kan in BANGKOK

27 มกราคม 2561

สถานที่   animate Bangkok Theater Room

เวลา      ประมาณ 17:00น.