Recruit

Job Category Account/Administrator
Job Description
 • ติดต่อประสานงานกับบริษัทคู่ค้าและลูกค้า
 • ส่งรีพอร์ทยอดขายและส่งรายงานให้กับบริษัทคู่ค้า
 • ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารวางบิล
 • ดูแล/ตรวจสอบเอกสารเกี่ยวกับบัญชีและสต็อก
 • ออกเอกสารใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน
 • รับวางบิล
 • ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของจำนวนสินค้ากับเอกสาร
 • สรุปยอดขายรายวัน
 • งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
Requirements
 • อายุตั้งแต่ 23 ปีขึ้นไป
 • มีความรับผิดชอบ ขยัน มีความกระตือรือร้น
 • มีความละเอียดรอบคอบและพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
 • มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมขั้นพื้นฐาน (สามารถทำงานเอกสารได้)
 • ระดับการศึกษาตั้งแต่ปริญญาตรีขึ้นไป *ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • สามารถทำงานอื่นที่ได้รับมอบหมายได้
 • หากมีความรู้ทางด้านบัญชีจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
Employment status สัญญาจ้าง 1 ปี
Salary 14,000 - 20,000 บาท (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ)
Work location ร้าน animate Bangkok, MBK Center, ชั้น 7
Working hours
 • ระยะเวลาการทำงาน
 • เวลา 9.30น. - 18.30น.
Job Category เจ้าหน้าที่พิสูจน์อักษรและประสานงาน
Job Description
 • พิสูจน์อักษร ตรวจสอบและแก้ไขงานแปลให้ถูกต้องและเหมาะสม
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน/บุคคลทั้งภายในและภายนอกบริษัท
 • ช่วยเหลือทีมงานเพื่อให้งานสำเร็จ
 • ทำงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
Requirements
 • อายุตั้งแต่ 23 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษาตั้งแต่ปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีความรู้ภาษาญี่ปุ่นระดับ N2 ขึ้นไป
 • มีทักษะด้านภาษาไทยดีมาก
 • มีความรับผิดชอบสูง ละเอียดรอบคอบ และมีทัศนคติที่ดี
 • มีความรู้หรือประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับหนังสือการ์ตูน/ไลท์โนเวล/เกม
 • สามารถเรียงลำดับความสำคัญของงานได้อย่างถูกต้อง และทำงานให้สำเร็จภายในกำหนดได้
 • มีความเต็มใจและพร้อมที่จะปรับตัวเพื่อเรียนรู้งานใหม่ๆ
 • สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี และสามารถทำงานภายใต้ความกดดัน
 • มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมขั้นพื้นฐาน
Employment status สัญญาจ้าง 1 ปี
Salary ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ
Work location ร้าน animate Bangkok, MBK Center, ชั้น 7
Working hours
 • ระยะเวลาการทำงาน
 • เวลา 9.30น. - 18.30น.
Job Category พนักงานขาย Part-time (ระยะยาว)
Job Description ดูแลหน้าร้าน บริการลูกค้าและหน้าที่แคชเชียร์
Requirements
 • อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี
 • สามารถมาทำงาน 2-3 วันต่อสัปดาห์ (วันจันทร์-วันศุกร์) และสามารถทำงานเป็นกะได้
 • รักงานบริการและมีความกระตือรือร้น มีวินัย ตรงต่อเวลา
 • สามารถพร้อมเริ่มงานได้ทันทีและสามารถทำงานได้เป็นระยะเวลา 6 เดือนขึ้นไป
Employment status Part-time (Long-term)
Salary ชั่วโมงละ 50 บาท
Work location animate Bangkok

ชั้น 7 MBK Center ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

Working hours
 • กะเช้า 10:30 - 19:30น.
 • กะบ่าย 11:30 - 20:30น.

*เวลาทำงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลัง

ขณะนี้ทางร้านปิดการรับสมัครพนักงานชั่วคราว

กรุณาติดตามโอกาสหน้า

หากสนใจร่วมงานกับเรา ส่ง Resume(ภาษาอังกฤษ)ที่มีรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว พร้อมเขียนแนะนำตัวอย่างสั้นๆ

มาที่ contact@animatejma.co.th

(ผู้ที่เคยสมัครเข้ามาแล้วและยังมีความสนใจ สามารถส่งเอกสารเข้ามาได้ค่ะ)