Recruit

พนักงาน Part-time

รายละเอียดตำแหน่งงาน

Job Category พนักงานขาย Part-time (หน้าร้าน MBK Center)
Job Description ดูแลหน้าร้าน บริการลูกค้า และหน้าที่แคชเชียร์
Requirements
 • มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี
 • สามารถทำงานได้ 3-4 วันต่ออาทิตย์ และสามารถทำงานเป็นกะตามเวลาที่ทางบริษัทเป็นผู้กำหนดได้
 • สามารถทำงานวันเสาร์หรืออาทิตย์ได้
 • รักงานบริการและมีความกระตือรือร้น มีวินัย ตรงต่อเวลา
 • สามารถเริ่มงานได้ทันที
 • สามารถทำงานได้ในระยะเวลา 6 เดือนขึ้นไป
Employment status Part-time (Store)
Salary ชั่วโมงละ 50 บาท
Work location

animate Bangkok สาขา MBK Center 7FL.

Working hours
 • ทำงานเป็นกะ
 • ช่วงเวลาจะมีการกำหนดในภายหลัง

*เวลาทำงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

Job Category พนักงานขาย Part-time (หน้าร้าน Future Park Rangsit)
Job Description ดูแลหน้าร้าน บริการลูกค้า และหน้าที่แคชเชียร์
Requirements
 • มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี
 • รักงานบริการและมีความกระตือรือร้น มีวินัย ตรงต่อเวลา
 • มีความสนใจเกี่ยวกับอนิเมชั่น
 • สามารถเริ่มงานได้ทันที
 • สามารถทำงานได้ในระยะเวลา 6 เดือนขึ้นไป
 • สามารถทำงานเป็นกะตามเวลาที่ทางบริษัทเป็นผู้กำหนดได้
 • หากสามารถทำงาน 4 วันต่ออาทิตย์และทำงานวันเสาร์หรืออาทิตย์ได้ จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
Employment status Part-time (Store)
Salary ชั่วโมงละ 50 บาท
Work location

animate Bangkok สาขา Future Park Rangsit

ชั้น 3 โซนโรบินสัน ZPELL

Working hours
 • ทำงานเป็นกะ
 • ช่วงเวลาจะมีการกำหนดในภายหลัง

*เวลาทำงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

Job Category พนักงาน Part-time (แผนกออนไลน์)
Job Description
 • เตรียมและแพ็คสินค้าเพื่อจัดส่ง
 • ดูแลสต็อกสินค้าออนไลน์
Requirements
 • มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี
 • สามารถมาทำงาน 2-3 วันต่อสัปดาห์ได้ (วันจันทร์-ศุกร์)
 • สามารถใช้โปรแกรม Word, Excel ได้
 • รักงานบริการและมีความกระตือรือร้น มีวินัย ตรงต่อเวลา
 • สามารถเริ่มงานได้ทันที
Employment status Part-time (Online Dept.)
Salary ชั่วโมงละ 50 บาท
Work location

animate Bangkok

ชั้น 7 MBK Center ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

Working hours
 • 10:30น. - 19:30น.

*เวลาทำงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลัง

Typesetter (Freelance)

งานจัดหน้าและจัดวางคำแปลในการ์ตูนเวอร์ชั่นภาษาไทย

Work Description
 • ใส่คำแปล จัดตัวอักษร ใส่เสียงเอฟเฟคลงในการ์ตูน (ไม่ต้องมีการแต่งภาพ)
Requirements
 • สามารถจัดหน้าและจัดคำแปลในช่องคำพูดได้ตามความเหมาะสม
 • สามารถใส่เสียงเอฟเฟคประกอบได้ตามความเหมาะสม (ไม่ต้องแต่งภาพ)
 • ใช้โปรแกรม Illustrator, Photoshop ได้เป็นอย่างดี
 • หากเคยมีผลงานการทำงานหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่นมาแล้วจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรับผิดชอบและส่งงานได้ทันตามกำหนด
 • สามารถมาทำงานที่ animate Bangkok (MBK Center) ได้อย่างน้อย 1 วันต่อสัปดาห์
Employment status Freelance
ค่าตอบแทน

หน้าละ 20-30 บาท
ทางบริษัทมีค่าเดินทางให้ไม่เกิน 200 บาทต่อวัน
*ค่าจ้างจะคิดตามจำนวนหน้า (มีการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%)

Work location

animate Bangkok

ชั้น 7 MBK Center ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

Work Hours 10:30 - 18:30น. (มีพักกลางวัน 1 ชั่วโมง)
เริ่มงานได้ตั้งแต่ต้นเดือนเมษายน 2567
Work Description
 • ใส่คำแปล จัดตัวอักษร ใส่เสียงเอฟเฟคลงในการ์ตูนและเตรียมไฟล์สำหรับส่งโรงพิมพ์ (งานเล่มการ์ตูนแปล)
Requirements
 • สามารถออกแบบปกหนังสือการ์ตูนได้
 • สามารถแต่งภาพและออกแบบเสียงเอฟเฟคประกอบสำหรับหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่นได้
 • สามารถจัดหน้าและใส่ช่องคำพูดตามความเหมาะสม
 • สามารถจัดเตรียมไฟล์สำหรับพร้อมส่งโรงพิมพ์ได้
 • ใช้โปรแกรม Illustrator, Photoshop, และ InDesign ได้เป็นอย่างดี
 • หากเคยมีผลงานการทำงานหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่นมาแล้วจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรับผิดชอบและส่งงานได้ทันตามกำหนด
 • สามารถทำการ์ตูน BL ได้
 • สามารถทำงานที่บ้านได้ *ไม่จำเป็นต้องเข้าออฟฟิศ
Employment status Freelance
Work location -
Work Hours -

 

เปิดรับสมัครถึง 17 มีนาคม 2567 (อา.)


 

พนักงาน Full-time

รายละเอียดตำแหน่งงาน

Job Category

Store Leader (สาขารังสิต)

Requirements
 • ประสบการณ์ในการทำงานในสายงานที่เกี่ยวข้องและมีความรู้หรือสนใจเกี่ยวกับสินค้าของร้าน animate

 • มีความสามารถในการสื่อสาร รับมือและแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้ดี

 • สามารถมอบหมายงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 • มีใจรักในงานบริการ

 • สามารถยืดหยุ่นเวลาในการทำงานได้ มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา

 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • มีบุคลิกภาพที่ดี
 • มีวุฒิภาวะและมนุษยสัมพันธ์ดี
 • มีทักษะคอมพิวเตอร์พื้นฐาน
Job Description
 • ดูแลความเรียบร้อยภายในร้าน และจัดเรียงสินค้าให้พร้อมจำหน่ายอยู่ตลอดเวลา

 • สอนงานพนักงานใหม่และพนักงานผู้ใต้บังคับบัญชา และกำกับดูแลให้เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัท

 • แจ้งโปรโมชั่นใหม่และจัดสินค้าเพื่อจำหน่ายตามที่ฝ่ายการตลาดวางแผนไว้

 • ให้คำแนะนำเกี่ยวกับสินค้าให้แก่ลูกค้า
 • ประสานงานกับสำนักงานใหญ่ในส่วนของเอกสารและการจัดส่งสินค้าไป-กลับระหว่างสาขา

 • ติดต่อประสานงานกับศูนย์การค้า

 • คอยสอดส่องและรายงานหัวหน้างานเมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติ
 • สามารถปฏิบัติตามคำสั่งและทำหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างานได้
 • ดูแลโซเชียลมีเดียของทางร้านให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท
Employment status Full-time
Salary

เริ่มต้นตั้งแต่ 16,000 บาท / ตามแต่ตกลง

Working hours
 • ทำงานเป็นกะ
 • ช่วงเวลาจะมีการกำหนดในภายหลัง

*เวลาทำงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

 

เปิดรับสมัครถึง 15 พฤษภาคม 2567 (พ.)

ขณะนี้ยังไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัคร

Graphic Designer (Freelance)

งานเล่มการ์ตูนญี่ปุ่น

Work Description
 • ใส่คำแปล จัดตัวอักษร ใส่เสียงเอฟเฟคลงในการ์ตูน (ไม่ต้องมีการแต่งภาพ)
Requirements
 • สามารถจัดหน้าและจัดคำแปลในช่องคำพูดได้ตามความเหมาะสม
 • สามารถใส่เสียงเอฟเฟคประกอบได้ตามความเหมาะสม (ไม่ต้องแต่งภาพ)
 • ใช้โปรแกรม Illustrator, Photoshop ได้เป็นอย่างดี
 • หากเคยมีผลงานการทำงานหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่นมาแล้วจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรับผิดชอบและส่งงานได้ทันตามกำหนด
 • สามารถมาทำงานที่ animate Bangkok (MBK Center) ได้อย่างน้อย 1 วันต่อสัปดาห์
Employment status Freelance
ค่าตอบแทน

หน้าละ 20-30 บาท
ทางบริษัทมีค่าเดินทางให้ไม่เกิน 200 บาทต่อวัน
*ค่าจ้างจะคิดตามจำนวนหน้า (มีการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%)

Work location

animate Bangkok

ชั้น 7 MBK Center ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

Work Hours 10:30 - 18:30น. (มีพักกลางวัน 1 ชั่วโมง)
เริ่มงานได้ตั้งแต่ต้นเดือนเมษายน 2567
Work Description
 • ใส่คำแปล จัดตัวอักษร ใส่เสียงเอฟเฟคลงในการ์ตูนและเตรียมไฟล์สำหรับส่งโรงพิมพ์ (งานเล่มการ์ตูนแปล)
Requirements
 • สามารถออกแบบปกหนังสือการ์ตูนได้
 • สามารถแต่งภาพและออกแบบเสียงเอฟเฟคประกอบสำหรับหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่นได้
 • สามารถจัดหน้าและใส่ช่องคำพูดตามความเหมาะสม
 • สามารถจัดเตรียมไฟล์สำหรับพร้อมส่งโรงพิมพ์ได้
 • ใช้โปรแกรม Illustrator, Photoshop, และ InDesign ได้เป็นอย่างดี
 • หากเคยมีผลงานการทำงานหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่นมาแล้วจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรับผิดชอบและส่งงานได้ทันตามกำหนด
 • สามารถทำการ์ตูน BL ได้
 • สามารถทำงานที่บ้านได้ *ไม่จำเป็นต้องเข้าออฟฟิศ
Employment status Freelance
Work location -
Work Hours -

 

เปิดรับสมัครถึง 19 พฤศจิกายน 2566 (อา.)