ANNOUNCEMENT: การให้บริการของร้าน animate Bangkok และ animate Bangkok Online Shop ในช่วงวันที่ 22 มี.ค. ถึง 12 เม.ย. 2563

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการให้บริการของร้าน animate Bangkok และ animate Bangkok Online Shop ในช่วงวันที่ 22 มี.ค. ถึง 12 เม.ย. 2563

▶︎ หน้าร้าน animate Bangkok
ปิดให้บริการเป็นการชั่วคราวระหว่างวันที่ 22 มี.ค. ถึง 12 เม.ย. 2563

▶︎ animate Bangkok Online Shop เปิดให้บริการตามปกติ โดย
• การจัดส่งสินค้าในช่วงวันที่ 22 มี.ค. – 12 เม.ย. จะมีความล่าช้ากว่าปกติ
• สำหรับสินค้าสั่งจองที่ยังไม่เข้าร้านทุกประเภท
การนำเข้าสินค้าจะมีความล่าช้า โดยยังไม่มีกำหนดการเข้าที่แน่นอน
กรุณาติดตามข่าวสารได้ทางหน้าเพจ Facebook: animate Bangkok
เมื่อสินค้าเข้าร้านแล้ว ทางร้านจะทำการติดต่อไปทางเบอร์โทรศัพท์หรืออีเมลที่ท่านระบุไว้ในใบจองสินค้า

**สำหรับลูกค้าที่สั่งจองสินค้าทางหน้าร้านหรือประสงค์จะเปลี่ยนเป็นการจัดส่ง**
กรุณาติดต่อแจ้งรายละเอียดออเดอร์ของท่านทางเพจ Facebook animate Bangkok Online
วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 10.00-18.00 น.

▶︎ เกี่ยวกับ Campaign & Fair ต่างๆ
สำหรับแฟร์และแคมเปญที่กำลังจัดอยู่และมีกำหนดจะจัดขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าว ทางร้านจะมีการประกาศช่วงเวลาการจัดใหม่อีกครั้งในภายหลัง

การติดต่อสอบถามข้อมูลทางโทรศัพท์ ทั้งหน้าร้านและบริการออนไลน์
จะทำการตามปกติในช่วง วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 10.00-18.00 น.

ทางร้านต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ