ประกาศกิจกรรมพูดคุยตัวต่อตัวทางออนไลน์กับคุณ MindaRyn ที่ระลึกการจำหน่ายเพลงปิด TV Anime Sakugan “Shine” !

ประกาศกิจกรรมพูดคุยทางออนไลน์กับคุณ MindaRyn ที่ระลึกการจำหน่ายแผ่น MindaRyn 3rd Single “Shine” !

เมื่อซื้อแผ่นกับ animate Bangkok หรือ animate Bangkok Online จะได้รับบัตรเชิญเข้าร่วมกิจกรรมตามลำดับการซื้อ

บัตรเชิญเข้าร่วมกิจกรรมจะมี URL สำหรับลงทะเบียน หากลงทะเบียนไว้จะสามารถเข้าร่วมกิจกรรมพูดคุยทางออนไลน์วันที่ 26 ธันวาคม 2564 (อาทิตย์) ได้

กิจกรรมพูดคุยจะเป็นการ LIVE ผ่านทางแอปพลิเคชัน WithLIVE สามารถพูดคุยกับคุณ MindaRyn แบบตัวต่อตัวทางออนไลน์ได้

กิจกรรมสามารถเข้าร่วมได้จากทั่วโลก มาลงทะเบียนกันนะ!

【รายละเอียดกิจกรรม】

กิจกรรมพูดคุยทางออนไลน์ที่ระลึกการจำหน่ายแผ่น MindaRyn 3rd Single “Shine”

วันเวลา: 26 ธันวาคม 2564 (อาทิตย์) 10:00-18:00 น. (เวลาประเทศไทย)

※บัตรเชิญเข้าร่วมกิจกรรมจะมี URL สำหรับกรอก Serial Code หากกรอก Serial Code ไปแล้วจะสามารถตรวจสอบเวลาเข้าร่วมกิจกรรมได้

※ลูกค้าไม่สามารถกำหนดเวลา หรือขอเปลี่ยนเวลาได้

■แพลตฟอร์มที่ใช้ในการถ่ายทอดสด: WithLIVE

ข้อควรระวังในการใช้งาน “WithLIVE” https://www.lantis.jp/special/withlive/

How to Participate https://www.lantis.jp/special/withlive/english.html

■สาขาที่สามารถรับบัตรเชิญเข้าร่วมกิจกรรม

animate Bangkok

animate Bangkok Online https://animatebkk-online.com/product/theme-song-mindaryn-shine/

■ระยะเวลารับบัตรเชิญเข้าร่วมกิจกรรม

(หน้าร้าน) ตั้งแต่แผ่นเริ่มจำหน่าย – 25 ธันวาคม 2564 (เสาร์) จนถึงเวลาร้านปิด 20:00 น.

(Online) ลูกค้าที่สั่งซื้อแผ่นจนถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2564 เวลา 23:59 น.

□สินค้าที่ร่วมรายการ

วันจำหน่ายที่ประเทศญี่ปุ่น 1 ธันวาคม 2564 (พุธ)

MindaRyn

เพลงปิด TV Anime Sakugan “Shine”

ราคา 600 บาท

รหัสสินค้า LACM-24199

บาร์โค้ด 4540774241996

ข้อควรระวัง

※กิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงเวลาถ่ายทอด ยกเลิก หรือเปลี่ยนรายละเอียดเนื้อหา ขึ้นอยู่กับสถานการณ์

※ของแถมจะจัดส่งพร้อมกับแผ่นประมาณกลางเดือนธันวาคม สำหรับลูกค้าที่จองทางหน้าร้านจะได้รับของแถมพร้อมกับตอนมารับแผ่น

※กิจกรรมจะจัดเป็น Talk LIVE ผ่านแอปพลิเคชัน “WithLIVE” เท่านั้น กรุณาดาวน์โหลดแอปพลิเคชันไว้ล่วงหน้าก่อนเข้าร่วมกิจกรรม

※สามารถวีดีโอคอลแบบตัวต่อตัวได้

※จะต้องสร้าง Account ผู้ใช้งานสำหรับการใช้แอปพลิเคชัน WithLIVE

※จะต้องใช้แอปพลิเคชัน WithLIVE ในวันจัดกิจกรรม

※ห้ามบันทึกภาพหน้าจอหรือบันทึกวีดีโอหน้าจอระหว่างวีดีโอคอล หากมีการบันทึกหน้าจอหรือบันทึกวีดีโอหน้าจอ ระบบจะจบการสนทนาโดยอัตโนมัติ

※หากลูกค้าไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ในเวลาที่กำหนดไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม (เช่น สภาพการเชื่อมต่อ) ถือเป็นความรับผิดชอบของลูกค้า โปรดระมัดระวัง

กรณีนี้จะไม่มีการรับคืนสินค้าใดๆ ทั้งสิ้น กรุณาเข้ามารอล่วงหน้า

※กรณีที่มีสายเรียกเข้าระหว่างวีดีโอคอล ทำให้หน้าจอหยุดการเคลื่อนไหวชั่วขณะหนึ่ง จะต้องตัดสายเรียกเข้าทันทีและเปิดแอปพลิเคชันใหม่

※จะไม่มีการชดเชยเวลาที่เสียไปจากสายเรียกเข้า

※จะมีการบันทึกวีดีโอหน้าจอระหว่างวีดีโอคอลทั้งหมดโดยอัตโนมัติ

※กรณีที่พบการพูดจาไม่เหมาะสมจากผู้ร่วมงาน ทีมงานอาจตัดสินให้จบการสนทนาทันที กรณีนี้จะไม่มีการรับคืนสินค้าใดๆ ทั้งสิ้น

※กิจกรรมนี้มีแค่ผู้โชคดีที่สามารถเข้าร่วมได้เท่านั้น กรณีที่มีบุคคลอื่นนอกจากผู้ได้รับเลือกมาร่วมกิจกรรม ทีมงานจะขอตัดการสื่อสาร

※ระหว่างกิจกรรมจะมีทีมงานร่วมด้วย กรุณางดการพูดจาที่ไม่เหมาะสม กรณีที่ทีมงานตัดสินว่าไม่เหมาะสม อาจตัดการสื่อสารทันที แม้ว่ากิจกรรมจะยังดำเนินไม่ถึง [60 วินาที] ตามที่กำหนดไว้ และจะไม่มีการจัดกิจกรรมให้อีกครั้ง

※เพื่อความปลอดภัยและป้องกันอาชญากรรม จะมีการจับตาดูและบันทึกภาพเนื้อหาวีดีโอคอลทั้งหมด

※รายละเอียดกิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลง หรืออาจต้องยกเลิกกิจกรรมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

※กรณีที่เซิร์ฟเวอร์มีปัญหาและแอปพลิเคชันไม่สามารถใช้งานได้ อาจมีการติดต่อจาก WithLIVE กรณีที่เกิดเหตุการณ์นี้กรุณารอสักครู่

เว็บไซต์หลัก WithLIVE: https://withlive.zendesk.com/hc/ja/articles/360023827633

วิธีการเข้าร่วมกิจกรรมด้วย WithLIVE: https://www.lantis.jp/special/withlive/