ประกาศเลื่อนการฉายภาพยนตร์ Umibe no Étranger Premium Screening

ประกาศเลื่อนฉายภาพยนตร์ Umibe no Étranger Premium Screening

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19
เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรค
จึงมีความจำเป็นต้องเลื่อนการฉายภาพยนตร์ โดยกำหนดการใหม่จะมีการประกาศให้ทราบในภายหลัง
ทางร้านต้องขออภัยในความไม่สะดวกในครั้งนี้ และขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้การสนับสนุนเสมอมา