ประกาศเลื่อนงานแจกลายเซ็นที่ระลึกการจำหน่ายแผ่น BLUE ROSE knows ของคุณ MindaRyn

ประกาศสำคัญ

ประกาศเลื่อนงานแจกลายเซ็นที่ระลึกการจำหน่ายแผ่น BLUE ROSE knows ของคุณ MindaRyn

ตามที่ได้มีการประกาศจัดงานแจกลายเซ็นที่ระลึกการจำหน่ายแผ่น BLUE ROSE knows ของคุณ MindaRyn ในวันที่ 27 ธันวาคม 2563 (อา.) ทางทีมงานได้มีการเตรียมการเพื่อจัดงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ในประเทศไทยปัจจุบันขยายวงกว้างมากขึ้น จึงขอประกาศ【เลื่อนการจัดงาน】มา ณ ที่นี้

▶รายละเอียดกิจกรรม
http://www.lantis.jp/artist/mindaryn/news_1606734000.html

สำหรับวันจัดกิจกรรม จะมีประกาศอีกครั้งในภายหลัง
ทั้งนี้ หากสถานการณ์ต่อจากนี้มีความรุนแรงขึ้น อาจมีโอกาสยกเลิกการจัดกิจกรรม
ทางทีมงานต้องขออภัยทุกท่านที่รอคอยกิจกรรมครั้งนี้มา ณ โอกาสนี้
และหวังว่าทุกท่านจะเข้าใจและให้ความร่วมมือ

※บัตรเข้าร่วมงานยังต้องใช้เข้าร่วมงานในกรณีที่มีการจัดงาน ขอให้ทุกท่านที่มีบัตรเก็บรักษาบัตรไว้ก่อน

▶สอบถามเกี่ยวกับกิจกรรม
animate Bangkok www.facebook.com/animateBangkok/inbox/