animate Bangkok เริ่มเปิดจองสินค้าคุณ MindaRyn !!

สินค้าที่ระลึกการเดบิวต์ของคุณ MindaRyn และสินค้าที่ระลึกการจำหน่ายแผ่น [BLUE ROSE knows] เริ่มเปิดจองที่ร้าน animate Bangkok แล้ว!!

*รายละเอียดการสั่งจองสินค้าทางออนไลน์มีดังนี้

【รายการสินค้า】
・MindaRyn’s Debut Official T-shirt (Men’s Free / Ladies Free)
・MindaRyn’s Debut Official key ring&Button Badges Set

・MindaRyn -BLUE ROSE knows- CD cover Key Chain
*เปิดจองเฉพาะร้าน animate Bangkok และ A-on STORE Powered by A!SMART เท่านั้น


【เวลาเปิดจอง】
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เวลา 11.00 น.


【ข้อมูลร้าน animate Bangkok】
■ HP: https://www.animatejma.co.th/
■ Facebook: https://www.facebook.com/animateBangkok/
■ Twitter: https://twitter.com/animatejma_bkk


【จองผ่านออนไลน์ตามช่องทางนี้】
■ animate Bangkok
https://animatebkk-online.com/product-tag/mindaryn/

■ animate ONLINE SHOP
・MindaRyn’s Debut Official T-shirt Men’s Free
https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/1853038/

・MindaRyn’s Debut Official T-shirt Ladies Free
https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/1853039/

・MindaRyn’s Debut Official key ring&Button Badges Set
https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/1853040/

■ Animate international
https://www.animate.shop/collections/mindaryn-debut


【ช่วงเวลาสินค้าเข้าร้าน】
ประมาณเดือน กุมภาพันธ์ 2564


【ข้อควรระวังในการสั่งซื้อสินค้า】
・สินค้าไม่ได้ผลิตตามจำนวนจอง และมีจำนวนจำกัด ผู้ที่ต้องการสินค้าขอให้สั่งจองสินค้าโดยเร็ว
・ผู้สั่งซื้อสินค้าหลายรายการในคำสั่งซื้อเดียวกัน อาจได้รับสินค้าช้ากว่าปกติ เนื่องจากเป็นการจัดส่งสินค้าในครั้งเดียว
ขอให้ตรวจสอบช่วงเวลาจัดส่งก่อนทำการสั่งซื้อสินค้า
・ลำดับในการจัดส่งสินค้าไม่ได้ขึ้นอยู่กับลำดับการสั่งซื้อ แต่จะขึ้นอยู่กับรายการสั่งซื้อและสถานะสินค้าเข้าร้าน
・ห้ามสั่งซื้อสินค้าเพื่อธุรกิจหรือนำไปจำหน่ายต่อ
・ไม่รับคืนหรือเปลี่ยนสินค้า นอกจากกรณีที่สินค้าชำรุด
ไม่รับการขอยกเลิกคำสั่งซื้อ คืน/เปลี่ยนสินค้า (เช่น ขนาด, สี, จำนวน) หลังทำการสั่งซื้อสินค้าแล้ว
・ภาพสินค้าเป็นเพียงรูปเพื่อการโฆษณา สินค้าจริงอาจจะมีบางส่วนที่ไม่เหมือนกัน