animate Bangkok LINE Official Account เปิดให้บริการ!

สามารถติดตามข่าวสารและโปรโมชั่นล่าสุดของทางร้านโดยการ

SCAN QR Code หรือค้นหา “@animatebangkok

ภายในแอปพลิเคชัน LINE ได้แล้ววันนี้!