TSUKIPRO Only Shop – Starry Sky Collection –


Tsukipro Only Shop 2018 -Starry Sky Collection-
SPECIAL CAMPAIGN

เมื่อซื้อสินค้า Tsukino Production ครบทุก 500 บาท(หลังหักส่วนลด) หรือแผ่น CD/DVD/Blu-ray ที่ร่วมรายการทุก 1 แผ่น

รับของขวัญพิเศษ!
Kirakira Metal Sticker 1 ใบ
(สุ่มจากทั้งหมด 14 แบบ)

ระยะเวลาโปรโมชั่น:
ตั้งแต่วันที่ 2 พ.ย ถึง 2 ธ.ค. หรือจนกว่าของแถมจะหมด

*สินค้าที่ร่วมรายการ: Tsukiuta, Tsukipro, VAZZROCK (สินค้าประเภท Kuji และ Gachapon ไม่ร่วมรายการ)
**ของแถมมีจำนวนจำกัด
***โปรโมชั่นสิ้นสุดทันทีเมื่อของแถมหมด


กลับมาอีกครั้งกับกิจกรรมการฉาย 2.5 Dimension Dance Live ของหนุ่มๆในสังกัด Tsukino Production!

S.Q.S SPECIAL SCREENING in animate Bangkok

พบกับ S.Q.S SOLIDS & QUELL ON STAGE Episode 1 “Hajimari no Toki -Thanks for the chance to see you-”
📌 Ver. RED [SolidS Main]: 22 ธ.ค. 61 / เวลา 13:00น.
📌 Ver. BLUE [QUELL Main]: 22 ธ.ค. 61 / เวลา 15:00น.
(จะทำการฉายเฉพาะช่วงที่เป็นไลฟ์เท่านั้น)

เงื่อนไขการรับบัตรเข้าชม
เมื่อซื้อสินค้าของ Tsukipro* ครบ 600 บาทขึ้นไปต่อ 1 ใบเสร็จ (หลังหักส่วนลด)
สามารถแจ้งพนักงานเพื่อขอรับบัตรเข้าชมได้ 1 ใบ
สินค้าที่ร่วมรายการ: SOARA, Growth, SolidS, QUELL

เริ่มรับบัตรได้ตั้งแต่วันที่ 2 พ.ย. 2561 จนกว่าจะถึงวันฉาย หรือจนกว่าบัตรจะหมด

*ที่นั่งมีจำนวนจำกัด
**กรุณาแจ้งความประสงค์รับบัตรกับพนักงานขณะชำระค่าสินค้า ลูกค้าจะไม่สามารถนำใบเสร็จกลับมาเพื่อขอรับบัตรในภายหลังได้

——-

TSUKIPRO Only Shop
– Starry Sky Collection –
วันที่: 2 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2018
สถานที่: animate Bangkok, MBK Center ชั้น 7