HOSODA MAMORU Special Talk & Autograph Session

Hosoda Mamoru Special Talk & Autograph Session

in animate Bangkok

พิเศษสุดสำหรับแฟนคลับผู้กำกับ Hosoda Mamoru กับงานทอล์คและแจกลายเซ็นสุด Exclusive ที่ร้าน animate Bangkok วันที่ 21 สิงหาคมนี้
กิจกรรมที่แฟนคลับตัวจริงไม่ควรพลาด!

วันที่: วันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2561
สถานที่: Theater Room ร้าน animate Bangkok, MBK Center ชั้น 7
เวลาเริ่มกิจกรรม: 19.00 น. เป็นต้นไป


เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม

เมื่อซื้อสินค้าของ Studio Chizu รวมกับสินค้าใดก็ได้ในร้าน รวมมูลค่าครบ 1,500 บาท (หลังหักส่วนลด) จะได้รับบัตรเข้าร่วมงาน 1 ใบ/1 ใบเสร็จ
(กรุณาเตรียมบัตรประชาชนหรือพาสปอร์ตมาเพื่อยืนยันตัวตน พนักงานจะทำการกรอกชื่อลงในบัตรเข้าร่วมกิจกรรม)
*ผู้ที่ประสงค์จะเข้าร่วมกิจกรรม จะต้องเป็นผู้มารับบัตรด้วยตนเองเท่านั้น

เริ่มแจกบัตรเข้าร่วมงานตั้งแต่วันเสาร์ที่ 11 สิงหาคม 2561 จนกว่าบัตรจะหมด

*บัตรเข้าร่วมงานมีจำนวนจำกัด
**ประตูห้องจะเปิดก่อนกิจกรรมเริ่ม 15 นาที
***หากลูกค้ามาหลังกิจกรรมเริ่มแล้ว ทางร้านจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการเข้าร่วมทันที