Shadowverse x animate Bangkok | 3-4 March 2018

Shadowverse Tournaments
เวลา: 13:00-16:00 ของทั้งสองวัน

  • รับสมัครรอบละ 16 คน (สุ่มผู้โชคดีที่จะได้สิทธิ์เข้าแข่งขัน)
  • ปิดรับสมัคร  วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561 
  • ทีมงานจะแจ้งผลไปยังผู้ที่ได้รับสิทธิ์เข้าแข่งขัน  วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 

*ยืนยันตัวหน้างานได้ตั้งแต่ 11:00 - 12:45 ของแต่ละวัน
(ในกรณีที่มีผู้ไม่มายืนยันตัวหรือสละสิทธิ์ไม่มาในวันแข่ง ทีมงานจะเปิดรับสมัครผู้เข้าแข่งขันเพิ่มที่หน้างาน)

รูปแบบและรายละเอียดการแข่งขัน
- Single-elimination เล่น1 รอบ แพ้คัดออก รอบละ 20 นาที (หากหมดเวลา จะถือว่าผู้ที่มี LP มากกว่าจะเป็นผู้ชนะ)
- Rotation format (รูปแบบเด็คใช้การ์ดได้ตั้งแต่ Rise of bahamut จนถึง Chrono genesis และการ์ดพื้นฐานที่กำหนดไว้)
- สามารถเปลี่ยนเด็คที่ใช้เข้าแข่งในแต่ละรอบได้
- การแข่งจะใช้เครื่องของผู้เข้าแข่งขัน


ของรางวัล
รางวัลเข้าร่วม: ผู้เข้าแข่งขันทุกท่านจะได้รับการ์ดโปรโมชั่น 1 ใบ

วันที่ 3 March 2018
รางวัลชนะเลิศ: Mobile Battery, ได้รับการ์ดโปรโมชั่นเพิ่ม 2 ใบ
รางวัลรองชนะเลิศ: ได้รับการ์ดโปรโมชั่นเพิ่ม 1 ใบ

วันที่ 4 March 2018
รางวัลชนะเลิศ: 2000 Vials, ได้รับการ์ดโปรโมชั่นเพิ่ม 2 ใบ
รางวัลรองชนะเลิศ: 1000 Vials, ได้รับการ์ดโปรโมชั่นเพิ่ม 1 ใบ

*เมื่อเริ่มแข่งขันแล้ว หากผู้เข้าแข่งขันไม่มาแข่งรอบใดรอบหนึ่งโดยไม่แจ้งกับทางพนักงาน จะถือว่าถูกปรับแพ้และออกจากการแข่งขันโดยอัตโนมัติโดยไม่ได้รับของรางวัลใด ๆ
**การ์ดโปรโมชั่นจะเป็นแบบสุ่มไม่สามารถเลือกลายได้
***รางวัลอาจจะมีเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม